DVOJNO KNJIGOVODSTVO

DVOJNO-KNJIGOVODSTVO

Plan i program kursa dvojnog knjigovodstva osmišljen je tako da se u knjigovodstvenom programu otvara nova firma (klijent knjigovodstvene agencije) u kojoj polaznik na osnovu originalne dokumentacije evidentira sve poslovne promene koje nastaju u poslovanju te firme i to kako u materijalnom tako i u finansijskom knjigovodstvu. Dakle, na praktičan i efikasan način osposobljavamo polaznike kursa da knjiže sve vrste poslovnih promena, vode propisane knjigovodstvene evidencije, sastavljaju poreske prijave, vrše obračun zarada i amortizacije osnovnih sredstava, pa sve do utvrdjivanja krajnjeg finansijskog rezultata i sastavljanja finansijskih izveštaja (bilansa stanja i bilansa uspeha).


Detaljan program kursa dvojnog knjigovodstva:

  1. Uvod u knjigovodstvo
   • Upoznavanje sa osnovnim pojmovima (aktiva – pasiva, bilans stanja i uspeha, kontni okvir, osnovna pravila za knjiženje)
  1. Evidentiranje nabavke robe u veleprodaji
   • Izrada kalkulacije veleprodajne cene, evidencija nabavke u knjizi primljenih računa (KPR), izrada lager liste i analitičke evidencije artikla, knjiženje u finansijskom knjigovodstvu;
  1. Evidentiranje nabavke robe u maloprodaji
   • Izrada kalkulacije maloprodajne cene, evidencija nabavke u knjizi primljenih računa (KPR) i knjizi evidencije prometa (KEP) maloprodaje, knjiženje u finansijskom knjiigovodstvu;
  1. Evidencija nabavke robe iz uvoza
    • Upoznavanje sa osnovnim dokumentima koji prate uvoz robe
   • Izrada kalkulacije veleprodajne cene, evidencija nabavke u knjizi primljenih računa (KPR), izrada lager liste i analitičke evidencije artikla, knjiženje u finansijskom knjiigovodstvu;
  1. Evidentiranje ostalih ulaznih računa
   • Knjiženje ostalih troškova poslovanja, nabavke osnovnog sredstva, gotovinskih računa;
  1. Prodaja robe u veleprodaji
   • Izrada otpremnice-računa, evidencija prodaje u knjizi izdatih računa (KIR), knjiženje prodaje u finansijskom knjigovodstvu;
  1. Evidentiranje dnevne prodaje (pazara) u maloprodaji
   • Evidencija prodaje u knjizi izdatih računa (KIR), knjizi evidencije prometa (KEP), knjiženje prodaje u finansijskom knjigovodstvu;
  1. Evidentiranje prihoda od pružanja usluga
   • Evidentiranje prihoda od pruženih usluga u knjizi izdatih računa (KIR), knjiženje prihoda u finansijskom knjigovodstvu;
  1. Nivelacija cena
   • Evidentiranje u materijalnom i knjiženje u finansijskom knjigovodstvu
  1. Dati i primljeni avansi/Konačni račun
   • Evidentiranje u knjizi primljenih, odnosno knjizi izdatih računa (KPR i KIR), knjiženje u finansijskom knjigovodstvu;
  1. Obračun zarada
   • Upoznavanje sa osnovnim principima obračuna zarada i aktuelnim stopama poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, evidentiranje zarada radnika u knjigovodstvenom programu, knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, izrada pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD);
  1. Blagajna
   • Upoznavanje sa blagajničkim poslovanjem, izrada ulaznih i izlaznih naloga blagajne, dnevnika blagajne, knjiženja u finansijskom knjigovodstvu;
  1. Evidentiranje bezgotovinskih plaćanja
   • Knjiženje bezgotovinskih transakcija sa izvoda tekućeg računa u banci;
  1. Obračun PDV-a i sastavljanje poreske prijave
  1. Obračun ostvarene razlike u ceni
  1. Obračun amortizacije
  1. Zaključna knjiženja
 1. Utvrđivanje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja

 • INFORMACIJE
 • ONLINE PRIJAVA
 • CENA KURSA

Mob : 060/333-92-11

Vaše ime (obavezno):

Vaše prezime (obavezno):

Vaša e-pošta (obavezno):

Kontakt telefon (obavezno):

Prijava za kurs iz (obavezno):

   

 

Cena kursa knjigovodstva za individualnu nastavu iznosi 18.800 dinara.Nudimo mogućnost da dođete u društvu i kreirate grupu (dovoljno je i dva polaznika) tako da svi polaznici u grupi ostvaruju popust i imaju mogućnost da kurs pohađaju po ceni od 14.100 dinara (ako je dva polaznika u grupi) odnosno 12.500 dinara (ako je tri polaznika u grupi). Dajemo mogućnost plaćanja u više rata.